Wybierz język:
WYSZUKAJ:

CIEKAWOSTKI

Terapia komórkami macierzystymi

Które choroby mogą być leczone za pomocą komórek macierzystych?

 

Terapia, opierająca się na stosowaniu komórek macierzystych, znalazła zastosowanie w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Lista ta wciąż się powiększa. Poniżej przedstawiamy wykaz schorzeń, w leczeniu których wykorzystuje się potencjał komórek macierzystych.

 

Ostre białaczki

 • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
 • Ostra białaczka szpikowa (AML)
 • Ostra białaczka małozróżnicowana

Zespoły mielodysplastyczne

 • Anemia oporna na leczenie (RA)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów (RARS)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów w okresie transformacji (RAEB-T)
 • Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH)
 • Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego

Zaburzenia mieloproliferacyjne

 • Nadpłytkowość samoistna

Choroby fagocytów

 • Niedobór aktyny neutrofilowej
 • Dysgeneza retikularna

Dziedziczne zaburzenia metaboliczne

 • Mukopolisacharydoza
 • Zespół Scheie
 • Zespół Sanfilippo
 • Zespół Morquio
 • Zespół Maroteaux- Lamy
 • Zespół podkradania, niedobór beta-glukuronidazy
 • Choroba Gauchera
 • Choroba Wolmana

Dziedziczne zaburzenia układu immunologicznego

 • Niedobór adhezji leukocytów
 • Zespół DiGeorga
 • Zespół nagich limfocytów
 • Zespół Omenna
 • SCID z niedoborem deaminazy adenozyny
 • SCID ciężki złożony niedobór odporności z brakiem komórek T i B
 • Ataksja teleangiektazja

Inne dziedziczne schorzenia

 • Zespół Lesha-Nyhana
 • Hipoplazja chrząstkowo-włosowa
 • Trombastenia Glanzmanna

Dziedziczne nieprawidłowości płytek krwi

 • Małopłytkowość wrodzona

Choroby komórek plazmatycznych

 • Szpiczak młody
 • Białaczka komórek plazmatycznych
 • Makroglobulinemia Waldenströma

Inne nowotwory

 • Rak piersi
 • Mięsak Ewinga
 • Rak nerki

Inne

 • Zespół Evansa
 • Stwardnienie rozsiane
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Toczeń rumieniowaty
 • Dysplazja grasicy

 

Niniejsze dane nie są własnością Publicznego Banku RCNT. Źródło: http://www.stemcyte.com/why-save-cord-blood/diseases-treated-with-stem-cells

Administrator strony http://publicznybank.rcnt.pl nie odpowiada za treść danych z podanego wyżej źródła