Wybierz język:
WYSZUKAJ:

AKTUALNOŚCI

Publiczny Bank Komórek Macierzystych

CEL

Publiczny Bank Komórek Macierzystych gromadzi krew pępowinową na potrzeby ogółu. Oddana krew, po wykonaniu szczegółowych badań może zostać zakwalifikowana do przechowywania na cele transplantacyjne, a co za tym idzie w przyszłości może zostać przekazana niespokrewnionemu biorcy i uratować mu życie.

WSPÓŁPRACA

Publiczny Bank Komórek Macierzystych pozyskuje krew pępowinową przeznaczoną na cele społeczne we współpracy z następującymi jednostkami:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach 

Szpital Kielecki św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach 

Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie 

 

Kobiety rodzące w tych 4 Szpitalach mogą bezpłatnie zdeponować krew pępowinową.

 

PROCEDURA ODDANIA

Aby oddać krew pępowinową do Publicznego Banku Komórek Macierzystych należy wypełnić dokumenty Świadoma zgoda Rodziców oraz Kwestionariusz Medyczny dla Matki. Są one dostępne na stronie internetowej http://publicznybank.rcnt.pl/ w zakładce dokumenty lub bezpośrednio na oddziałach położniczych współpracujących jednostek. Wypełnione dokumenty należy przekazać położnej.

 

W razie wątpliwości bądź pytań zachęcamy do skorzystania z zakładki „pytania: lub kontakt telefoniczny pod numerem 667 745 544